Have you been on Erasmus?

Inspire others!

Information on study abroad destinations and students' study abroad experience

 

Quick search of country

Mapa Evropy
Malta Turecko Řecko Bulharsko Rumunsko Maďarsko Slovinsko Lucembursko Rakousko Slovensko Česká republika Německo Dánsko Polsko Litva Lotyšsko Estonsko Finsko Švédsko Norsko Velká Británie Nizozemí Itálie Švýcarsko Belgie Francie Španělsko Portugalsko Irsko Island Chorvatsko Srbsko
Country Academic year University Field of study Home institution Type
Švédsko 2008/2009 Kungliga Tekniska Högskolan Environmental Sciences, Ecology ČVUT For Studies
Švédsko 2008/2009 Linköpings Universitet Environmental Sciences, Ecology ČVUT For Studies
Švédsko 2008/2009 Sveriges Lantbruksuniversitet Environmental Sciences, Ecology UP For Studies
Švédsko 2008/2009 Sveriges Lantbruksuniversitet Environmental Sciences, Ecology ČZU For Studies
Švédsko 2008/2009 Sveriges Lantbruksuniversitet Environmental Sciences, Ecology ČZU For Studies
Švédsko 2008/2009 Sveriges Lantbruksuniversitet Environmental Sciences, Ecology ČZU For Studies
Švédsko 2008/2009 Sveriges Lantbruksuniversitet Environmental Sciences, Ecology ČZU For Studies
Švédsko 2008/2009 Sveriges Lantbruksuniversitet Environmental Sciences, Ecology ČZU For Studies
Švédsko 2008/2009 Sveriges Lantbruksuniversitet Environmental Sciences, Ecology ČZU For Studies
Švédsko 2008/2009 Växjö Universitet Forestry ČZU For Studies
Švédsko 2008/2009 Växjö Universitet Forestry ČZU For Studies
Švédsko 2008/2009 Växjö Universitet Forestry ČZU For Studies
Švédsko 2008/2009 Göteborgs Universitet Health (others) UO For Studies
Švédsko 2008/2009 Uppsala Universitet History and archaeology UK For Studies
Švédsko 2008/2009 Uppsala Universitet History and archaeology MU For Studies
Švédsko 2008/2009 Göteborgs Universitet Humanities (others) UK For Studies
Švédsko 2008/2009 Lunds Universitet Informatics, Computer Science ČVUT For Studies
Švédsko 2008/2009 Mälardalens Högskola Informatics, Computer Science UK For Studies
Švédsko 2008/2009 Mälardalens Högskola Informatics, Computer Science UK For Studies
Švédsko 2008/2009 Mälardalens Högskola Informatics, Computer Science UK For Studies