Have you been on Erasmus?

Inspire others!

Information on study abroad destinations and students' study abroad experience

 

Quick search of country

Mapa Evropy
Malta Turecko Řecko Bulharsko Rumunsko Maďarsko Slovinsko Lucembursko Rakousko Slovensko Česká republika Německo Dánsko Polsko Litva Lotyšsko Estonsko Finsko Švédsko Norsko Velká Británie Nizozemí Itálie Švýcarsko Belgie Francie Španělsko Portugalsko Irsko Island Chorvatsko Srbsko
Country Academic year University Field of study Home institution Type
Slovensko 2016/2017 UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Chemistry UHK For Studies
Slovensko 2016/2017 UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Chemistry UHK For Studies
Slovensko 2016/2017 Obnovstav s.r.o. Economics VŠB - TUO For Placements
Slovensko 2016/2017 Obnovstav s.r.o. Economics VŠB - TUO For Placements
Slovensko 2016/2017 Alojz Somsedík SKWAY Environmental sciences VŠB - TUO For Placements
Slovensko 2016/2017 Apart Fine arts UJEP For Placements
Slovensko 2016/2017 Institut of History of Slovak Academy Science History and archaeology UK For Placements
Slovensko 2016/2017 Nation's Memory Institute History and archaeology UK For Placements
Slovensko 2016/2017 Slovenské národní muzeum History and archaeology UHK For Placements
Slovensko 2016/2017 SLOVENSKA AKADEMIA VIED Manufacturing and processing, not elsewhere classified VŠB - TUO For Placements
Slovensko 2016/2017 ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE Music and performing arts UJEP For Studies
Slovensko 2016/2017 PRESOVSKA UNIVERZITA V PRESOVE Nursing and midwifery UJEP For Studies
Slovensko 2016/2017 UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE Nursing and midwifery UJEP For Studies
Slovensko 2016/2017 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH Philosophy and ethics JU For Studies
Slovensko 2016/2017 Amnesty International Political sciences and civics UHK For Placements
Slovensko 2016/2017 Bratislavská arcidiecézna charita Social work and counselling CARITAS For Placements
Slovensko 2016/2017 CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA Social work and counselling UHK For Studies
Slovensko 2016/2017 Gréckokatolícka charita Prešov Social work and counselling CARITAS For Placements
Slovensko 2016/2017 Občianske združenie Prima Social work and counselling UJEP For Placements
Slovensko 2016/2017 UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE Social work and counselling UJEP For Studies