Have you been on Erasmus?

Inspire others!

Information on study abroad destinations and students' study abroad experience

 
I. I. Student's basic personal information
II. Activities before departure
III. Academic Issues
IV. Practical aspects of the study abroad period
V. Finance
VI. Academic recognition of your studies abroad by the home institution
VII. Special questions by your home institution
VIII. Final evaluation, your tips, recommendations
IX. Coordinator's comments
Back to list

I. I. Student's basic personal information

Academic degree achieved (select from the menu)

Home institution/university

Name of the home institution Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Faculty/department of the home institution (select from the menu or leave unfilled) Divadelní fakulta
Erasmus ID code of the home institution CZ BRNO03
Name of the Erasmus coordinator at the home institution Barbara Dostálová
E-mail address of the Erasmus coordinator at the home institution dostalova@jamu.cz
Field of study* (select from the menu - the menu is in English) Arts (others)
Level of study during the study period abroad* (select from list) bachelor/undergraduate

Host institution/university

Slovensko
Vysoká Skola Múzických Umení V Bratislave
Erasmus ID code of the host institution: SK BRATISL05
Faculty/department/studio of the host institution FTF/ateliér scenáristickej tvorby
Name of the Erasmus coordinator at the host institution
E-mail address of the Erasmus coordinator at the host institution
Internet site of the host institution for Erasmus students
Beginning date of the study period abroad: 07/02/2011
Ending date of the study period abroad: 30/06/2011
Duration of study period abroad (number of months): 5.0

II. Activities before departure

Where have you gained information about the Erasmus programme? (e. g. on internet, from classmates) O Erasme som sa dozvedela od starších spolužiakov, internetu a nástenky na zahraničnom odelení JAMU.
What was your motivation to study abroad (tick in the list, more items can be ticked) deepening my knowledge in the field of study
desire to be independent, self-sufficient
friends/family living abroad
future career, better future job opportunities
Where is it possible to obtain information about courses taught at the host institution? Informácie je možné získať na študijnom a zahraničnom oddelení FTF VŠMU.
What documents are required by the host institution within the admission/application procedure? Na prijatie stačia klasické folmuláre nutné k Erasmu.
How is the admission/application procedure done? (select) both on-line and per post
How long before departure should be the admission/application procedure completed? Najlepšie je sa kontaktovať s vedúcou ateliéru cca 1-2 mesiac vopred.
In what language were your courses (mainly) taught? (select from the menu) slovenština
How was your language preparation before the study abroad? (language, length of preparation, type of course, special preparation course organized by the home or host institution)? Kedže som Slovenka študjúca v ČR a išla som na Erasmus na Slovenko, tak som sa zlepšovať v materinskom jazyku nepotrebovala. No môžem zhodnotiť, že ako študentku scenáristiky ma štúdium v slovenčine obohatilo, pretože slovenskí pedagógovia v hlavnom predmete lepšie rozumeli niektorým veciam, napr. tvorba dialógov v slovenčine.
How would you evaluate your language skills as for the language in which you studied abroad? (1=excellent, 5=very bad/insufficient)
a) before studying abroad 5
b) after studying abroad 5
Have you participated in an EILC (Erasmus Intensive Language Courses)? no

III. Academic Issues

Before departure, had your Learning Agreement (Studienvertrag, Contract d´études) been signed by both your home and host institutions? (select) yes, it had been signed by both before my departure
Did you change the Learning Agreement during your study abroad period? (select) yes
Registration for courses to be studied at the host institution: when does it take place and how is it done? (Are there any restrictions as for the selection of courses? May the registration be modified later on?) So žiadným obmedzením som sa nestretla. Bolo mi umožnené navštevovať všetky kurzy, o ktoré som mala záujem. Vedúci kurzov boli veľmi ústretoví.
Would you recommend some interesting course/lecturer? Veľkým prínosom pre mňa bol scenáristický seminár a dramaturgia strihovej skladby.
Did you take exams at the host institution? (select) yes
Did you do an internship/job placement as a part of your study period abroad? (select) yes
Please describe the methods of learning/teaching (theory, practice, projects) and the methods of evaluation/assessment of students's performance at the host institution and compare them with the situation at your home institution. Štúdium na VŠMU je temer totožné s tým na JAMU - semester, realizačné týždne na praktické práce, skúškové obdobie. Pedagógovia zadávajú menšie práce a úlohy počas semestra, ktoré je potrebné plniť. Potom sme mali čas na vypracovanie praktických zadaní počas vymedzených týždňov. Skúšky sa skladajú počas skúškového obdobia klasicky v písomnej/ústnej forme a skúška z hlavného predmetu - scenáristická tvorba prebehla ako klauzúrna skúška, pri ktorej som prezentovala scenár pred porotou.
How do you see the quality of teaching at the host institution compared to your home institution? (select) comparable
How did you obtain study materials at the host institution? (were these distributed for free during lectures or was it necessary to buy them?) Študijný materiál som dostala od vyučujúcich alebo som si ho musela svoj pomocne zadovážiť z knižnice/zakúpiť.
How is the availability and facilities of the library? Väčšina povinnej literatúry sa nachádza v školskej knižnici alebo ostatných knižniciach v Bratislave.
How is the availability of computer facilities (availability of internet connection, is it necessary to have your own notebook?, possibilites of printing and copying)? Narozdiel od mojej domovskej školy mi VŠMU neposkytla možnosť používať PC v ateliéri. Nemala som možnosť kopírovať si a tlačiť veci v škole. Určite je nutné mať vlastný notebook a tlačiareň.
Does the host university use the ECTS system? (select) I don't know
Does the host institution (or a local student organization) organize some special events for exchange students? (select) I don't know
If YES, please select and specify
Were you integrated into study groups with local students while studying abroad? Bola som zaradená do paralelného ročníku s mojím domovským ročníkom. Nemala som špeciálny študijný program. Navštevovala som prednášky a semináre rovnocenne s ostatnými študentami.
How would you evaluate the level of your integration into the group of local students? (1=high level of integration, 5=very poor or none) 3

IV. Practical aspects of the study abroad period

Which type of accommodation did you use while studying abroad? (select)? house of friends/relatives
Price of your accommodation (in EUR monthly) 30
Please explain why did you choose this type of accommodation (describe the equipment of the flat/dormitory; internet connection; recommend what to bring with you; possibility of checking in in the evening or during a weekend) Bola mi ponúknutá možnosť bývať u sesternici na byte. Platila som jej len za energie. Tento spôsob bývania mi veľmi uľahčil fungovanie v Bratislave, a to nielen z finančnej stránky.
How long before the start of the study abroad period should the search for accommodation be started? What searching methods would you recommend? 1 mesiac
Where can students have/buy their meals? V Bratislave neexistje niečo ako menza v Brne. Študenti, ktorí bývajú na internátoch v Mlynskej doline však majú možnosť sa stravovať v lacnej jedálni. Na FTF je akurát malý bufet, v ktorom však nájdete len fastfood a spol. Na jedle človek v BA moc neušetrí.
What are the prices of basic foodstuffs? (Please compare them with the Czech Republic.) Ceny sú približne rovnaké.
How to get to the place of study, approximate ticket prices, tips for purchasing tickets Na Slovensku je najlepšie cestovať vlakom - 50% zľava s ISIC, ale len vydaným na Slovensku. Oplatí sa vybaviť si študentskú kartu na MHD v BA - 50% zľava.
What are the possibilities of local transport (public transport system, bicycle, walking; approximate costs)? Najlepšie a najrýchlejšie je používať MHD. So študentskou zľavou cca 30 eur na 3 mesiace.
What formalities should be arranged after arrival (e.g. residence permit)? Ja som nevybavovala žiadne povolenia k pobytu. Ale odporúčam si vybaviť najmä zľavy na cestovanie.
What type of health insurance did you use? (approximate cost, advantages, disadvantages, does the host institution require any special type of insurance?) Škola odo mňa nevyžadovala žiadne špeciálne poistenie.
Did you have experience with medical treatment abroad? (select) Nie.
Did you work during your study abroad period? yes
What are the working conditions for Czech/international students? Podmienky sú rovnaké ako pre slovenských študentov.
Tips for free time activities (sport, culture, trips; are they expensive?) Bratislava ponúka veľké množstvo kultúrnych podujatí. Študenti VŠMU majú zľavy v niektorých divadlách, kinách a výstavách. Na škole prebieha počas roka veľa menších i väčších filmových podujatí. Na divadelnej fakulte tiež existuje študentské divadlo, v ktorom sa hrajú hry študentov.

V. Finance

How much was your Erasmus scholarship? (EUR/month) 10
What other financial resources did you use? (select) parents' financial support
your own savings
others:
What were you average total monthly expenses? (EUR/month) 200
a) food (out of the total sum) 90
b) accommodation (out of the total sum) 30
c) free time, travelling (out of the total sum) 80
To what extent did the Erasmus scholarship cover your expenses? (in%) 5
Had you received the first payment of your Erasmus grant before your study period abroad started? yes
If NOT, then when did you receive it? Bola som v programe zero grant, takže som si Erasmus financovala sama.
How did you receive your Erasmus scholarship? Nebolo predané.
You experience with bank services / accounts (do you recommend to open a bank account abroad, using Czech bank cards abroad)? Najlepšie je si zriadiť účet ČSOB na Slovensku a ČSOB v Čechách, pretože majú najmenšie poplatky v medzibankových zahraničných tranzakciách.
Were you charged any fees by the host institution (for the issuance of your student card, insurance, copying, study materials, etc.)? Platila som za vystavenie ISIC karty cca 13 eur a platí sa i za kopírovanie.

VI. Academic recognition of your studies abroad by the home institution

How many ECTS did you obtain during your study abroad period? 31.0
How many ECTS were academically recognized/transferred by your home institution? 0.0
Under which status were the courses studied abroad recognized by your home institution? (select and specify - list respective courses)
Had you been informed before you departed abroad which courses will be recognized by your home institution? (select) no
What is the procedure of academic recognition like at your home insitution? (What are the steps you have to follow, what are the problems you can meet?)

VIII. Final evaluation, your tips, recommendations

Please evaluate how beneficial was the study abroad period from the academic/professional point of view. (1=best 5=worst) 4
Please evaluate how beneficial was the study abroad period from your personal point of view. (1=best 5=worst) 4
Please evaluate generally your Erasmus study period abroad. (1=best 5=worst) 4
Please evaluate the information and support that you received from your home institution. (1=best 5=worst) 4
Do you find the study abroad offer provided by your home institution sufficient as for the possibility of selecting a convenient study abroad destination? (select) yes
If NOT, please give us your comments.
Please evaluate the information and support that you received from your host institution. (1=best 5=worst) 3
Would you be you interested in some other (not necessarily Erasmus) study/work abroad opportunity? (select) yes, I would prefer a job/work opportunity
Do you think that having a study abroad experience will help you to find a job? (select) I don't know
Do you think that, based on your Erasmus experience, you would consider working abroad after finishing your university studies? (select) no
Once your Erasmus study abroad period has ended, which of the aspects related to it do you appreciate most? (please select, more options can be ticked) Deepening your expertise and knowledge
Professional benefit
Independence, self-sufficiency
Staying with friends/family living abroad
Did you experience any serious problems during your study abroad period?
Do you have any suggestions for your followers (e.g. what to take with them)?
Please provide your comments and ideas on the functioning of the Erasmus programme.
Link to your photo gallery, blog, etc.
Select file/No file selected

IX. Coordinator's comments

Comments and additional information by the Erasmus coordinator of the home institution
Back to list