Byl jsi na Erasmu?

Inspiruj ostatní!

Chceš na Erasmus?

Inspiruj se!

Informace o zahraničních vysokých školách a zkušenostech studentů

 
I. Základní údaje o studentovi
II. Aktivity před výjezdem
III. Průběh studia
IV. Praktické otázky pobytu
V. Finance
VI. Uznání zahraničního studia domácí školou
VII. Speciální otázky školy
VIII. Hodnocení pobytu, rady a doporučení
IX. Komentář koordinátora
Zpět na seznam

I. Základní údaje o studentovi

Získaný akademický titul

Domácí škola

Název domácí školy Masarykova univerzita
Fakulta/katedra domácí školy
Erasmus ID kód domácí školy CZ BRNO05
Jméno Erasmus koordinátora domácí školy Ondřej Rutkovský
E-mail Erasmus koordinátora domácí školy rutkovsky@czs.muni.cz
Obor studia Foreign languages
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí bakalářské

Zahraniční škola

Německo
Universitaet Regensburg
Erasmus ID kód zahraniční školy: D REGENSB01
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy Bohemistika
Jméno Erasmus koordinátora zahraniční školy Susanne Gschnaidner
E-mail Erasmus koordinátora zahraniční školy susanne.gschnaidner@verwaltung.uni-regensburg.de
Web zahraniční školy pro Erasmus studenty www.uni-regensburg.de
Začátek pobytu: 02/10/2012
Konec pobytu: 08/03/2013
Délka pobytu v měsících: 5.0

II. Aktivity před výjezdem

Kde jste získal/a informace o programu Erasmus? (např. od spolužáků, z Internetu…) Stránky domácí a zahraniční univerzity, spolužáci, informační materiály
Co vás motivovalo studovat v zahraničí? prohloubení odborných znalostí
zlepšení jazykových znalostí
pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost
touha být nezávislý/á, soběstačný/á
pracovní plány – lepší budoucí pracovní uplatnění
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? Na stránkách zahraniční univerzity
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Pouze přihláška, kterou jsem stáhla na stránkách zahraniční univerzity
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? pouze poštou
Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? 4 měsíce
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? němčina
Jak probíhala Vaše jazyková příprava před studijním pobytem (jazyk, délka přípravy, typ kurzu, speciální přípravný kurz pořádaný domácí nebo zahraniční školou)? Studuji germanistiku, takže jsem se na pobyt nijak zvlášť nepřipravovala
Jak byste ohodnotil/a znalosti jazyka, ve kterém jste studoval/a (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné)?
a) Před studijním pobytem 2
b) Po absolvování pobytu 2
Účastnil/a jste se kurzu EILC (Erasmus Intensive Language Courses)? ne

III. Průběh studia

Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní smlouvu (Learning Agreement, Studienvertrag, Contrat d´études) domácí i zahraniční školou? ano, před odjezdem
Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu? ano
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr kurzů; možnosti změny kurzů.) Kurzy se zapisují buď online nebo na první hodině. Je možné je během semestru libovolně odhlašovat. V prvních týdnech se většinou studenti jdou podívat na hodiny a pak probíhá přehlašování a změna.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Gesprochenes Deutsch, překladová cvičení paní Kallert
Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky? ano
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? ne
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou. Hodně se klade důraz na samostudium, vypracování prezentací a referátů a spolupráce v hodinách
Jaká je kvality výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? vyšší
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?) Některé učebnice bylo nutné zakoupit, většinou materiály poskytli vyučující v tištěné nebo internetové podobě
Jaká je dostupnost a vybavenost školní knihovny? výborná
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a kopírování)? výborná
Používá zahraniční škola systém ECTS? ano
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro výměnné studenty? ano
Jestliže ANO, pak orientační týden:
"Buddy System":
výlet(y) či kulturní akce:
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? ano
Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty? (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné) 3

IV. Praktické otázky pobytu

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? na koleji
Cena Vašeho ubytování (v EUR měsíčně) 197
Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích večer nebo o víkendu) Škola nabízela zajištění koleje. tato varianta je nejlevnější a nejpohodlnější. Na koleji jsem měla vlastní koupelnu, balkon a společnou kuchyň. Bylo možné využívat školní internetovou síť. Povlečení bylo součástí pokoje. Nutné přivézt jen kabel na internet a lampičku.
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? 4 měsíce
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? mensa, vlastní vaření, restaurace, kantýny
Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR) mírně dražší
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky autem, jinak je výhodný lístek od Oberbayern bus s možností otevřené zpáteční jízdenky nebo využití MItfahrgelegenheit
Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)? Lístek na MHD je součástí studentského průkazu. Po okolí se dá cestovat ve skupině 5 lidí s Bayern Ticket - 7,6 Euro na osobu. V Regensburgu je hodně cyklostezek, je dobré si vzít kolo, obzvláště na jarní a letní měsíce.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Založení německého účtu, zapsání na cizinecké policii, potvrzení o zdravotním pojištění
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění) pouze české zdravotní pojištění od VZP
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? ne
Pracoval/a jste během studia? ano
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? dobré, nabídka studentských brigád tzv. minijob je velmi široká
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost)? divadlo, cestování, kavárny, sportovní centrum, kino na univerzitě, akce pořádané zahraničním oddělením

V. Finance

Jaká byla výše Vašeho stipendia Erasmus? (v EUR měsíčně) 405
Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu? finance od rodičů
vlastní úspory
mzda od zahraniční organizace
další grant / stipendium
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) 440
a) z toho stravování 90
b) z toho ubytování 197
c) z toho na cestování a volný čas 146
Do jaké míry pokrylo stipendium Erasmus Vaše výdaje během pobytu? (v %) 95
Obdržel/a jste první splátku stipendia Erasmus před zahájením pobytu? ano
Jestliže NE, kdy jste obdržel/a první splátku?
Jak bylo stipendium Erasmus předáno? převodem na český účet
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české platební karty) měla jsem zařízenou kartu od VR Bank bez jakýchkoliv poplatků
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, materiál, apod.)? poplatek za mensa kartu 10 Euro, dále učebnice a kopírování studijních materiálů

VI. Uznání zahraničního studia domácí školou

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 31.0
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 31.0
Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány? povinné: Literatura, Jazyková cvičení, Švédština
nepovinně volitelné: Všechny ostatní
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? ano
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? O uznání předmětů jsem se domluvila s vyučujícími ještě před zasláním LA popřípadně Changes in LA. Uznání samotné pak probíhalo formou odeslání LA, Changes in LA, Transcript of Records a sylabu povinných předmětu na studijní oddělení. V době uznávání předmětů ještě nebyl spuštěn systém v ISu, teď uznání probíhá pouze elektronickou formou zadáním všech dokumentů do složky v ISu. Všechno proběhlo bez problému a velmi rychle.

VIII. Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) 2
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) 1
Celkově ohodnoťte pobyt Erasmus (hodnocení jako ve škole) 1
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou (hodnocení jako ve škole) 1
Je podle Vás nabídka Vaší domácí katedry/fakulty/školy ve smyslu výběru partnerské instituce pro studijní pobyt dostatečná? ne
Jestliže NE, v čem je nedostatečná? Malý výběr zahraničních univerzit v Rakousku a žádná možnost studia v jiných než německy mluvících zemích
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt (ne jen Erasmus) v zahraničí? praxe nebo pracovní pobyt
Myslíte si, že Vám studijní pobyt Erasmus pomůže při hledání zaměstnání? ano
Myslíte, že na základě zkušeností ze studijního pobytu Erasmus budete po dokončení studií zvažovat práci v jiné evropské zemi? ano
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? prohloubení odborných znalostí
profesionální přínos
zlepšení jazykových znalostí
pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost
nezávislost, soběstačnost
pracovní přínos – lepší pracovní uplatnění
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? ne
Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky (např. co si vzít sebou)? kabel na internet, nádobí a stolní lampu
Uveďte Vaše připomínky a nápady k fungování programu Erasmus
Odkaz na fotogalerii, blog apod. bukmon.blog.cz
Fotografie

IX. Komentář koordinátora

Komentáře a doplnění koordinátora programu Erasmus z domácí školy
Zpět na seznam