Byl jsi na Erasmu?

Inspiruj ostatní!

Chceš na Erasmus?

Inspiruj se!

Informace o zahraničních vysokých školách a zkušenostech studentů

 
I. Základní údaje o studentovi
II. Aktivity před výjezdem
III. Průběh studia
IV. Praktické otázky pobytu
V. Finance
VI. Uznání zahraničního studia domácí školou
VII. Speciální otázky školy
VIII. Hodnocení pobytu, rady a doporučení
IX. Komentář koordinátora
Zpět na seznam

I. Základní údaje o studentovi

Získaný akademický titul Bc.

Domácí škola

Název domácí školy Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/katedra domácí školy Fakulta informačních technologií
Erasmus ID kód domácí školy CZ BRNO01
Jméno Erasmus koordinátora domácí školy Martina Matyášová
E-mail Erasmus koordinátora domácí školy matyasova@ro.vutbr.cz
Obor studia Informatics, Computer Science
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí navazující magisterské

Zahraniční škola

Francie
Universite D'Avignon Et Des Pays De Vaucluse
Erasmus ID kód zahraniční školy: F AVIGNON01
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy LIA - Laboratoire Informatique d'Avignon
Jméno Erasmus koordinátora zahraniční školy Carole Gueret
E-mail Erasmus koordinátora zahraniční školy carole.gueret@univ-avignon.fr
Web zahraniční školy pro Erasmus studenty www.univ-avignon.fr/en/international/international-students.html
Začátek pobytu: 07/09/2009
Konec pobytu: 28/01/2010
Délka pobytu v měsících: 5.0

II. Aktivity před výjezdem

Kde jste získal/a informace o programu Erasmus? (např. od spolužáků, z Internetu…) od sourozenců, spolužáků, z internetu a z besed
Co vás motivovalo studovat v zahraničí? prohloubení odborných znalostí
jiné akademické důvody
zlepšení jazykových znalostí
pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost
touha být nezávislý/á, soběstačný/á
pracovní plány – lepší budoucí pracovní uplatnění
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? Informace se dají získat přímo od zdroje: www.univ-avignon.fr/en/courses/choix.html
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Standardní dokumenty: Learning agreement, Application form, Transcript of records, soudní překlad rodného listu, doklad o pojištění, pas nebo občanský průkaz. Dále, pokud chcete bydlet na kolejích, pak i žádost o ubytování.
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? on-line i poštou
Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? Pro pobyt v zimním semestru je nutné vyřídit veškeré formuláře do konce května, pro pobyt v letním semestru stačí do konce října.
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? angličtina
Jak probíhala Vaše jazyková příprava před studijním pobytem (jazyk, délka přípravy, typ kurzu, speciální přípravný kurz pořádaný domácí nebo zahraniční školou)? 8 let studia angličtiny na gymnáziu; předměty BAN4 a AEC na VUT; prakticky žádná znalost francouzštiny
Jak byste ohodnotil/a znalosti jazyka, ve kterém jste studoval/a (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné)?
a) Před studijním pobytem 1
b) Po absolvování pobytu 1
Účastnil/a jste se kurzu EILC (Erasmus Intensive Language Courses)? ne

III. Průběh studia

Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní smlouvu (Learning Agreement, Studienvertrag, Contrat d´études) domácí i zahraniční školou? až po zahájení studia v zahraničí
Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu? ne
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr kurzů; možnosti změny kurzů.) Nemám s tímto zkušenost, pracoval jsem na projektu, měl jsem zapsán pouze sport.
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Rozhodně sport, konkrétně doporučuji "Pleine Nature" - jde o kombinaci různých vycházek, skálolezení a zájezdů do okolní přírody.
Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky? ne
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? ne
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou. Zde opět nemohu odpovědět, pracoval jsem na projektu. Čeho si ale každý všimne, je přístup ke studentům, který je oproti domácí univerzitě více individuální, požadavky jsou obecně nižší.
Jaká je kvality výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? nižší
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?) Nebylo třeba nic kupovat. Internet byl dostačující zdroj materiálů.
Jaká je dostupnost a vybavenost školní knihovny? Knihovna se nachází v univerzitním areálu, je příjemná a dobře zařízená. Nevýhodou byla krátká pracovní doba (tuším do 19:00).
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a kopírování)? PC laboratoře s tiskárnami jsou pro studenty otevřeny (v otevírací době univerzity). Kopírky se nachází v knihovně. Bezdrátové připojení je dostupné (na kolejích za 8 Euro na měsíc, na univerzitě zdarma).
Používá zahraniční škola systém ECTS? ano
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro výměnné studenty? ano
Jestliže ANO, pak uvítací den / večer: Uvítací týden pro zahraniční studenty
orientační týden: V rámci uvítacího týdne
mezinárodní víkend:
výlet(y) či kulturní akce: Velmi mnoho příležitostí, téměř každý víkend (památky, příroda, společenské večery)
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? Při práci na svém projektu jsem byl hodně v kontaktu s místními
Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty? (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné) 4

IV. Praktické otázky pobytu

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? na koleji
Cena Vašeho ubytování (v EUR měsíčně) 397
Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích večer nebo o víkendu) Jednolůžkový pokoj se samostatnou koupelnou a se sdílenou kuchyní (pro 2 pokoje). Internet za 8 Euro za měsíc k dispozici. Byla zde jen postel bez povlečení, poličky, šatník, židle a stůl. Původně jsem pobýval na dvojlůžkovém o 150 Euro levnějším pokoji. Ovšem po velmi nepříjemných neshodách se spolubydlícím jsem se přestěhoval. Když se na to dívám dnes, udělal jsem dobře, preferuji klid a dobré prostředí, než ušetření 130 Euro.
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Čím dříve, tím lépe - podobně jako ostatní ERASMUS formuláře (tedy nejpozději v květnu).
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Menza poskytuje za příjemný peníz (2,9 Euro) poměrně bohatý oběd o čtyřech chodech (večeři ne). Osobně jsem ale do menzy nechodil často. Z nakoupených surovin se dá uvařit ještě levněji.
Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR) Ceny jsou vyšší než u nás (podobné nebo až 1,5x dražší).
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky Přijel jsem autem a vzal jsem i pár dalších studentů (spolujizda, viz můj web), náklady zhruba 3000 Kč (LPG, cena včetně roční švýcarské dálniční známky).
Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)? Avignon má propracovaný systém hromadné autobusové dopravy, je zde i možné bezosobnostní půjčování kol. Nicméně nejlepší je mít vlastní kolo, které jsem si ihned po příjezdu pořídil. Do Agroparku (zde se nachází fakulta informatiky) to bylo z centra 10 km.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Na vše důležité jsem byl upozorněn osobně při příjezdu. Jedná se o druhořadé věci jako např. zřízení bankovního účtu apod.
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění) Měl jsem pojištění rozšířené o extrémní sporty, abych se ve Francii nebál vyzkoušet téměř cokoliv, když na věc přijde. Je to celoroční studentská varianta pojištění s opakovaným výjezdem kamkoliv do 45 dnů v kuse (asi 800 Kč). Vyžadují i pojištění pokoje na kolejích a odpovědnosti za škody. Obojí se dá velmi výhodně zřídit při vytváření účtu u banky, konrétně LCL (upozornění: účet se dá zrušit pouze na pobočce, kdy byl vytvořen).
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? Ne, bohužel, bohudík. Univerzita má i svého lékaře, který by měl studentům na základé evropské karty pojištěnce pomoci zadarmo (neověřeno).
Pracoval/a jste během studia? ne
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Nemám zkušenost, jen z doslechu se brigáda neshání zrovna jednoduše.
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost)? Historické centrum i okolí, nádherná příroda (Alpičky, Vercors, ..., 100km k moři), možnosti skálolezení, pěší turistiky, případně i lyžování na Mt. Ventoux či u Grenoblu

V. Finance

Jaká byla výše Vašeho stipendia Erasmus? (v EUR měsíčně) 473
Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu? finance od rodičů
vlastní úspory
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) 600
a) z toho stravování 80
b) z toho ubytování 400
c) z toho na cestování a volný čas 80
Do jaké míry pokrylo stipendium Erasmus Vaše výdaje během pobytu? (v %) 80
Obdržel/a jste první splátku stipendia Erasmus před zahájením pobytu? ano
Jestliže NE, kdy jste obdržel/a první splátku?
Jak bylo stipendium Erasmus předáno? bezhotovostní bankovní převod, 2 splátky (srpen, leden)
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české platební karty) Výborné bankovní služby, žádné poplatky (LCL); používání české platební karty bez potíží (platba za zboží či služby bez poplatku, výběry hotovosti s poplatkem)
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, materiál, apod.)? Ano, při zápisu za preventivní prohlídku a za možnost účastnit se sportu (4,57 + 10,00 Euro)

VI. Uznání zahraničního studia domácí školou

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 30.0
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 30.0
Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány? nepovinně volitelné: MSPx - Master's project
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? ano
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? Žádný problém s uznáním nenastal. Dokumenty si školy mezi sebou sami vyměnili, stejnětak bez mého přičinění se mi do týdne objevili kredity v informačním systému v rámci nově přidaného předmětu MSPx (Master's project).

VIII. Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) 2
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) 1
Celkově ohodnoťte pobyt Erasmus (hodnocení jako ve škole) 1
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou (hodnocení jako ve škole) 1
Je podle Vás nabídka Vaší domácí katedry/fakulty/školy ve smyslu výběru partnerské instituce pro studijní pobyt dostatečná? ano
Jestliže NE, v čem je nedostatečná?
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt (ne jen Erasmus) v zahraničí? studium
Myslíte si, že Vám studijní pobyt Erasmus pomůže při hledání zaměstnání? ano
Myslíte, že na základě zkušeností ze studijního pobytu Erasmus budete po dokončení studií zvažovat práci v jiné evropské zemi? ano
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? profesionální přínos
zlepšení jazykových znalostí
pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost
nezávislost, soběstačnost
pobyt s přáteli / rodinou žijící v zahraničí
jiné: poznání krajiny ve smyslu státu i ve smyslu přírodovědném
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Ne tolik závažné jako spíše otravné bylo neustálé vyplňování nejrůznější formulářů. Na to se ale dá zvyknout.
Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky (např. co si vzít sebou)? viz můj web o ERASMUS pobytu: www.stud.fit.vutbr.cz/~xtomas23/erasmus
Uveďte Vaše připomínky a nápady k fungování programu Erasmus Výborné, nemám co vytknout.
Odkaz na fotogalerii, blog apod. www.stud.fit.vutbr.cz/~xtomas23/erasmus
Fotografie

IX. Komentář koordinátora

Komentáře a doplnění koordinátora programu Erasmus z domácí školy
Zpět na seznam