Byl jsi na Erasmu?

Inspiruj ostatní!

Chceš na Erasmus?

Inspiruj se!

Informace o zahraničních vysokých školách a zkušenostech studentů

 
I. Základní údaje o studentovi
II. Aktivity před výjezdem
III. Průběh studia
IV. Praktické otázky pobytu
V. Finance
VI. Uznání zahraničního studia domácí školou
VII. Speciální otázky školy
VIII. Hodnocení pobytu, rady a doporučení
IX. Komentář koordinátora
Zpět na seznam

I. Základní údaje o studentovi

Získaný akademický titul Bc.

Domácí škola

Název domácí školy Univerzita Hradec Králové
Fakulta/katedra domácí školy Fakulta informatiky a managementu
Erasmus ID kód domácí školy CZ HRADEC01
Jméno Erasmus koordinátora domácí školy Lenka Košťálová
E-mail Erasmus koordinátora domácí školy lenka.kostalova@uhk.cz
Obor studia Computer science
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí magisterské

Zahraniční škola

Velká Británie
University of Hull
Erasmus ID kód zahraniční školy: UK HULL01
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy Business School
Jméno Erasmus koordinátora zahraniční školy Sarah Cobley
E-mail Erasmus koordinátora zahraniční školy s.cobley@hull.ac.uk
Web zahraniční školy pro Erasmus studenty http://www2.hull.ac.uk/international.aspx
Začátek pobytu: 29/01/2010
Konec pobytu: 11/06/2010
Délka pobytu v měsících: 4.5

II. Aktivity před výjezdem

Kde jste získal/a informace o programu Erasmus? (např. od spolužáků, z Internetu…) od spolužáků
Co vás motivovalo studovat v zahraničí? zlepšení jazykových znalostí
pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? http://www.courses.hull.ac.uk/ a http://www2.hull.ac.uk/international/courses.aspx
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Application Form (Transcript of results in English, English language competency statement, Student agreement form, Accomodation application, One academic reference) a v případě ubytování ve školních domcích pak ještě poslat Acceptance of Accomodation
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? on-line i poštou
Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? domovská škola chtěla vyplněné formuláře do 23.9.2009, deadline pro přihášky v Hullu byl na začátku října, tzn. cca 5 měsíců dopředu
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? angličtina
Jak probíhala Vaše jazyková příprava před studijním pobytem (jazyk, délka přípravy, typ kurzu, speciální přípravný kurz pořádaný domácí nebo zahraniční školou)? nijak jsem se zvlášť nepřipravoval, měl jsem nějaké hodiny angličtiny v rámci studia na škole
Jak byste ohodnotil/a znalosti jazyka, ve kterém jste studoval/a (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné)?
a) Před studijním pobytem 3
b) Po absolvování pobytu 2
Účastnil/a jste se kurzu EILC (Erasmus Intensive Language Courses)? ne

III. Průběh studia

Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní smlouvu (Learning Agreement, Studienvertrag, Contrat d´études) domácí i zahraniční školou? ano, před odjezdem
Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu? ano
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr kurzů; možnosti změny kurzů.) Do dvou týdnů od zahájení výuky je možné změnit Learning agreement. Předměty je možné si vybrat z jakékoliv fakulty. Musí být ale určeny pro Exchange studenty a daný semestr. Dále 2/3 předmětů musí být z domovské fakulty a lze si na semestr zapsat maximálně předměty za 30 kreditů (60 ECTS).
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? Pro zlepšení angličtiny můžu doporučit English for Business nebo British Society and Culture. Z hlediska Business School je zajímavý Marketing nebo Sustainable Business.
Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky? ano
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? ne
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou. Způsob výuky je značně odlišný od toho v ČR (UHK). Ve škole moc času nejste (nějakých 10 hodin). Velký důraz je kladen na domácí přípravu, která by v ideálním případě měla trvat alespoň podobně dlouho, ale záleží na přístupu studenta. Je obvykle vyžadována 100% účast na hodinách a je sledována. Na škole jsou dva typy hodin - přednášky (lectures) a cvičení (tutorials). Během studia jsou často vyžadovány eseje, které se promítají do celkového hodnocení. Jak je psát je vhodné si předem pečlivě nastudovat a také je odevzdat včas. V případě nesplnění požadovaných kritérií nebo pozdějšího odevzdání je počet získaných bodů 0. Celkovou známku za předmět pak tvoří daná kombinace úkolů nebo zkoušek. Např. 50% skupinový projekt, 50% zkouška. V rámci projektu pak jsou třeba ještě hodnocené dílčí úkoly (esej, prezentace, aktivita). V Británii se hodnotí procenty 0-100%. Pod 40% je nedostatečně. Nad 70% je výborně. 100% znamená dokonalost, a jelikož dokonalost neexistuje, tak se ani např. v esejích nedává. Pokud máte úplně výjimečnou a jedinečnou práci, můžete očekávat 80-85%.
Jaká je kvality výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? srovnatelná
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?) K dispozici často byly elektronické materiály (přednášky apod.) nebo i papírové podklady. Učebnice si ale studenti musí zajistit sami a bohužel v knihovně jich moc není (např. Marketing) a nová učebnice je velice drahá (cca 60 liber). Ale jde to i bez ní.
Jaká je dostupnost a vybavenost školní knihovny? Knihovna je podstatně rozsáhlejší než na UHK (je velká) a je součástí campusu. Frekventované knihy si je možné za poplatek půjčit pro čtení uvnitř (hodina za 2 libry)
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a kopírování)? V knihovně i na fakultě je plno počítačů k dispozici, stejně tak tiskárny. V kampusu je WiFi. Ve studentských domcích je 100MB ethernet za proxy, celkem dobré kvality.
Používá zahraniční škola systém ECTS? ne
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro výměnné studenty? ano
Jestliže ANO, pak vyzvednutí při příjezdu:
uvítací den / večer:
orientační týden: víkend
výlet(y) či kulturní akce:
jiné / další: party
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? ano, nedělá se zde žádný rozdíl mezi britskými a zahraničními studenty
Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty? (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné) 3

IV. Praktické otázky pobytu

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? na koleji
Cena Vašeho ubytování (v EUR měsíčně) 324
Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích večer nebo o víkendu) Škola nabízí bydlení ve studentských domcích. Ty nejobyčejnější (Student Houses) se nacházejí hned vedle campusu ve dvou ulicích. V každém bytě je 5/6 bydlících. Každý má svůj pokoj. Byty se dělí podle vybavení a velikosti. Já jsem měl Standart Medium a byl jsem velice spokojený, bydlení opravdu skvělé a patřilo k nejlevnějším. V bytě je záchod a v patře koupelna. Dále kuchyně/jídelna. Vybavení: pračka, žehlička, 2 ledničky, mikrovlnka, rychlovarná konev, někde základní nádobí. Internet LAN 100MB. Možnost ubytování je nonstop - v noci přes recepci a security. Doporučuji si přivést adaptér, případně prodlužovačku se zásuvkami. Někdy chybí LAN kabel, ale ten jde snadno koupit. Více zde: http://www2.hull.ac.uk/student/hullaccommodation.aspx
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Přihláška na školní ubytování se podává spolu s přihláškou na školu
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Je tu okolo plno fast-foodů, restaurace i v kampusu, ale finančně se opravdu vyplatí si vařit.
Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR) Ceny jsou celkem podobné, maso, mléčné produkty, ovoce dražší, alkohol velice drahý.
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky Nejjednodušší je letecky PRA-Leeds/Brad. (Jet2 za cca 1000 Kč s jedním zavazadlem) a pak vlakem do Hullu. Další výhodné nízkonákladovky a letiště jsou: Manchester, Liverpool, East Midlands / Ryanair, BMI Baby, jet2.
Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)? Je zde MHD - dvě společnosti. Jízdenka do centra města (4km) stojí cca 1,3 liber. Hull a okolí je nížina, není problém chodit nebo jezdit na kole, i když místní lidé této dopravě moc neholdují.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Pouze vyplnit formuláře do školy (předměty apod.). Je doporučeno se zaregistrovat u lékaře. V rámci EU není povolení k pobytu potřeba.
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění) Měl jsem pojištění k platební kartě na rok za 200Kč/rok. Je pouze na 90 dní v kuse, zbytek jsem doplatil standartním pojištěním. Už UHK chtěla pojištění před vycestováním.
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? ne
Pracoval/a jste během studia? ne
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty? Nevím, v Hullu je velká nezaměstnanost.
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost)? Studentská organizace ISA pořádá výlety. V UK je hodně leteckých nízkonákladovek, je možné velice levně letět např. do Irska, Španělska apod. V kampusu jsou sportovní kluby i jiné zájmové.

V. Finance

Jaká byla výše Vašeho stipendia Erasmus? (v EUR měsíčně) 600
Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu? finance od rodičů
vlastní úspory
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) 861
a) z toho stravování 108
b) z toho ubytování 324
c) z toho na cestování a volný čas 341
Do jaké míry pokrylo stipendium Erasmus Vaše výdaje během pobytu? (v %) 70
Obdržel/a jste první splátku stipendia Erasmus před zahájením pobytu? ano
Jestliže NE, kdy jste obdržel/a první splátku?
Jak bylo stipendium Erasmus předáno? Převodem na bankovní účet
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české platební karty) Není třeba účet v UK, lze platit téměř všude kreditní kartou (případně vybírat hotovost)
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, materiál, apod.)? Pouze za kopírování

VI. Uznání zahraničního studia domácí školou

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 30.0
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 30.0
Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány?
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? ano
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? Uznání probíhá na základě Transcript of records. Problém byl jeho zpožděné zaslání z Anglie.

VIII. Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) 3
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) 2
Celkově ohodnoťte pobyt Erasmus (hodnocení jako ve škole) 2
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou (hodnocení jako ve škole) 1
Je podle Vás nabídka Vaší domácí katedry/fakulty/školy ve smyslu výběru partnerské instituce pro studijní pobyt dostatečná? ano
Jestliže NE, v čem je nedostatečná?
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt (ne jen Erasmus) v zahraničí? praxe nebo pracovní pobyt
Myslíte si, že Vám studijní pobyt Erasmus pomůže při hledání zaměstnání? nevím
Myslíte, že na základě zkušeností ze studijního pobytu Erasmus budete po dokončení studií zvažovat práci v jiné evropské zemi? nevím
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? zlepšení jazykových znalostí
pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost
nezávislost, soběstačnost
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Naštěstí ne.
Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky (např. co si vzít sebou)? Adaptér a prodlužovačku se zásuvkami.
Uveďte Vaše připomínky a nápady k fungování programu Erasmus Vše fungovalo skvěle.
Odkaz na fotogalerii, blog apod. http://blog.jpweb.cz/
Fotografie

IX. Komentář koordinátora

Komentáře a doplnění koordinátora programu Erasmus z domácí školy
Zpět na seznam