Byl jsi na Erasmu?

Inspiruj ostatní!

Chceš na Erasmus?

Inspiruj se!

Informace o zahraničních vysokých školách a zkušenostech studentů

 
I. Základní údaje o studentovi
II. Aktivity před výjezdem
III. Průběh studia
IV. Praktické otázky pobytu
V. Finance
VI. Uznání zahraničního studia domácí školou
VII. Speciální otázky školy
VIII. Hodnocení pobytu, rady a doporučení
IX. Komentář koordinátora
Zpět na seznam

I. Základní údaje o studentovi

Získaný akademický titul Ing.

Domácí škola

Název domácí školy Univerzita Hradec Králové
Fakulta/katedra domácí školy Fakulta informatiky a managementu
Erasmus ID kód domácí školy CZ HRADEC01
Jméno Erasmus koordinátora domácí školy Lenka Košťálová
E-mail Erasmus koordinátora domácí školy lenka.kostalova@uhk.cz
Obor studia Computer science
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí doktorské

Zahraniční škola

Polsko
Vratislavská polytechnika
Erasmus ID kód zahraniční školy: PL WROCLAW02
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy Fakulta informatiky a řízení
Jméno Erasmus koordinátora zahraniční školy Ewelina Wnuk
E-mail Erasmus koordinátora zahraniční školy
Web zahraniční školy pro Erasmus studenty
Začátek pobytu: 16/02/2010
Konec pobytu: 30/06/2010
Délka pobytu v měsících: 4.5

II. Aktivity před výjezdem

Kde jste získal/a informace o programu Erasmus? (např. od spolužáků, z Internetu…) všichni jsme těmi informacemi obklopeni
Co vás motivovalo studovat v zahraničí? zlepšení jazykových znalostí
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? pwr.wroc.pl
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu?
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? jiné:
Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? v Polsku... dlouho (a stejně pak není z druhé strany vše zařízeno včas)
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? polština
Jak probíhala Vaše jazyková příprava před studijním pobytem (jazyk, délka přípravy, typ kurzu, speciální přípravný kurz pořádaný domácí nebo zahraniční školou)? byl jsem schopen v základu komunikovat polsky (vč. telefonu a mailu) už když jsem si začal studijní pobyt dojednávat
Jak byste ohodnotil/a znalosti jazyka, ve kterém jste studoval/a (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné)?
a) Před studijním pobytem 3
b) Po absolvování pobytu 2
Účastnil/a jste se kurzu EILC (Erasmus Intensive Language Courses)? ne

III. Průběh studia

Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní smlouvu (Learning Agreement, Studienvertrag, Contrat d´études) domácí i zahraniční školou? ano, před odjezdem
Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu? ano
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr kurzů; možnosti změny kurzů.) - : nikdo nic nevěděl předem + : dostal jsem seznam předmětů se jmény učitelů a měl jsem naprostou volnost v tom, co si vyberu; mohl jsem chodit na jakýkoliv předmět, pokud s tím bude souhlasit konkrétní vyučující (vždy souhlasil)
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího? dr Siuta - didaktika sebeobrana - mgr Grzyszko Dr Chmiel - psychologie prof. Wiszniewski - úspěšnost mluvení a psaní
Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky? ano
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? ne
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou. patrně díky velikosti školy probíhá výuka pro doktorandy prezenčně, chodí na hodiny podle týdenního rozvrhu; navíc je výuka pro doktorandy společná napříč fakultami, což je přínosné a nabízí to větší možnosti výběru
Jaká je kvality výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? srovnatelná
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?) přístup do knihovny
Jaká je dostupnost a vybavenost školní knihovny? ok
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a kopírování)? WiFi je na PWr jen ojediněle, např. na fakultě informatiky není vůbec tisk je možný v různých soukromých kioscích
Používá zahraniční škola systém ECTS? ano
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro výměnné studenty? ano
Jestliže ANO, pak uvítací den / večer: uvítací den s předáním základních informací a orientační procházkou po kampusu
výlet(y) či kulturní akce: našlo se několik rozumných akcí jako bruslení
jiné / další: především evropská podpora alkoholismu a bezúčelného zabíjení času (drtivá většina erasmus akcí byly party); alkoholické dýchánky někdy maskovány i pod označením výlet
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? při studiu ano; při bydlení ne, ačkoliv jsem to předem žádal na všech formulářích, které jsem vyplňoval
Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty? (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné) 3

IV. Praktické otázky pobytu

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? na koleji
Cena Vašeho ubytování (v EUR měsíčně) 83
Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích večer nebo o víkendu) kolej PWr; internet v zásuvce (ne WiFi); 1 koupelna společná pro 10 lidí; strašný stav nábytku a pokoje (díry v linoleu, nekompletní nábytek), zápach na chodbách, celkově slabší hygienicko-esteticko-kulturní podmínky (jsem zvyklý spát pod širákem či stanem po lukách, polích a lesích, ale polská kolej mě svými podmínkami a stavem rozhodila; nicméně nemám porovnání s českými kolejemi), v kuchyňce (společná pro patro) se pohybují cca.3cm dlouzí brouci, elektrické zásuvky na pokoji visí ze zdi, zdi jsou špinavé, ložní povlečení rozměrově nekompatibilní s pokrývku a postelí...
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? normálně při vyřizování pobytu
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? neexistuje školní jídelna či mensa jako u nás; jsou různé bufety a kantýny s tržními cenami
Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR) ve dvou supermarketech srovnatelné či lehce nižší, v malých obchůdcích vyšší
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky z Náchoda je to autem lepší po E67; a na kole přes Meziměstí a Walbrzych
Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)? všude se dá chodit pěšky, koleje jsou 2,5 km od středu kampusu, obchody jsou poblíž; do historického centra města je to dalších cca. 1,5km; kdo neumí chodit, ten jezdí na kole nebo tramvajemi a autobusy
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? koupit si do auta polskou vysílačku pro zisk dopravních informací, protože polští policisté mají u jinak nespoutaných Poláků u nás nevídaný respekt, pokuty jsou vysoké
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění) klasicky celoroční ISIC GTS jako na všechny cesty, 30dní v kuse jsem v Polsku rozhodně nebyl, vzhledem ke vzdálenosti cca. 130-135km od domova a množství povinností na mateřské škole
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? ne
Pracoval/a jste během studia? ne
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost)? když už se v nabídce pro Erasmus studenty najde nějaká programově přijatelná akce, tak je finančně náročnější, než by bylo nutné jinak klasika - dá se vyjet na výlet na kole, k dispozici je min. jedno multikino hned u školy, hodně lidí běhá poblíž kolejí, na kolejích je vybavení na pingpong a kulečník, ve městě jsou různá muzea (muzeum telekomunikací je pěkné a v neděli je vstup zdarma)... asi jako u nás

V. Finance

Jaká byla výše Vašeho stipendia Erasmus? (v EUR měsíčně) 328
Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu? jiné:
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) 0
a) z toho stravování 0
b) z toho ubytování 0
c) z toho na cestování a volný čas 0
Do jaké míry pokrylo stipendium Erasmus Vaše výdaje během pobytu? (v %) 100
Obdržel/a jste první splátku stipendia Erasmus před zahájením pobytu? ano
Jestliže NE, kdy jste obdržel/a první splátku?
Jak bylo stipendium Erasmus předáno? převodem
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české platební karty) hotovost jsem si vybíral v českém ATM a měnil v oblíbené směnárně na hranicích
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, materiál, apod.)? jenom za jazykovou zkoušku, kterou jsem si našel a dojednal

VI. Uznání zahraničního studia domácí školou

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 40.0
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 40.0
Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány?
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? ne
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit?

VIII. Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) 2
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) 1
Celkově ohodnoťte pobyt Erasmus (hodnocení jako ve škole) 3
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou (hodnocení jako ve škole) 1
Je podle Vás nabídka Vaší domácí katedry/fakulty/školy ve smyslu výběru partnerské instituce pro studijní pobyt dostatečná? ano
Jestliže NE, v čem je nedostatečná?
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 4
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt (ne jen Erasmus) v zahraničí? studium
Myslíte si, že Vám studijní pobyt Erasmus pomůže při hledání zaměstnání? ano
Myslíte, že na základě zkušeností ze studijního pobytu Erasmus budete po dokončení studií zvažovat práci v jiné evropské zemi? ne
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? zlepšení jazykových znalostí
pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? Hned jak PWr na podzim chtěla podklady pro vystavení studentského průkazu (fotku, apod.), jsem je dodal. Po příjezdu (polovian února) karta nebyla, prý bude později. Pak se ukázalo, že doktorand kartu mít nemůže. Pak někdy v dubnu jsem průkaz nečekaně získal, ale byl mi nanic, protože doktorandský průkaz je bez chipu, takže u vstupu na kolej jsem byl stále odkázán na přítomnost vrátné, zatímco studenti mgr studia si otevírali sami kartou. Na začátku pobytu (polovina února) fakultní koordinátor nevěděl jistě, kolik kreditů mi bude moci dát za doktorandské předměty, protože u dokt.studia nepoužívají ECTS. Nevěděl to ani při dalších urgencích během pobytu a nevěděl to ani v poslední den mého pobytu ve Vratislavi (konec června). Počet kreditů tedy pro mne byl překvapením (resp. měl jsem je předběžně "slíbené", ale ne jisté), neznámým až do poloviny července, kdy na moji školu přišel výpis výsledků. Navíc jsem se snažil získat sylaby absolvovaných předmětů, ale nedostal jsem je. Podmínky na koleji byly strašné, nicméně šlo o nejhorší kolej (všichni jsme se divili, že do ní byli umístěni zahraniční studenti); a vedoucí koleje se snažila vyjít vstříc alespoň v konkrétních detailech, kde to šlo. Celkově byl pobyt přínosný, setkal jsem se s několika zajímavými vyučujícími, nicméně znalost jazyka jsem si zlepšil méně, než jsem doufal (v kurzu polštiny pro cizince jsem polsky uměl nejlépe, tak mi to moc nového nedávalo; s polákem jsem nebydlel, tak jsem toho nemohl až tolik naposlouchat), (testy C1 jsem sice splnil na téměř plný počet bodů, ale při bydlení s polákem by se z toho semestru dalo jazykově vytěžit určitě více). Do budoucna je celkem pravděpodobné, že si z CV vymažu slovo "Erasmus", aby mi tam nedělalo ostudu, protože pro většinu Erasmus studentů, které jsem potkal, je to slovo synonymem pro párty, pití alkoholu a jiné marnění času, takže s dalšími a dalšími absolventy pobytů se tento význam zanese v širokém podvědomí mnoha lidí. Chudák Erasmus Rotterdamský si tento sémantický posun svého jména patrně nezasloužil.
Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky (např. co si vzít sebou)? Pokud Vám nepůjde SMTP, změňte si čísla portů. Ne všechny u nás používané SMTP porty jsou v Polsku povolené.
Uveďte Vaše připomínky a nápady k fungování programu Erasmus
Odkaz na fotogalerii, blog apod.
Fotografie

IX. Komentář koordinátora

Komentáře a doplnění koordinátora programu Erasmus z domácí školy
Zpět na seznam