Byl jsi na Erasmu?

Inspiruj ostatní!

Chceš na Erasmus?

Inspiruj se!

Informace o zahraničních vysokých školách a zkušenostech studentů

 
I. Základní údaje o studentovi
II. Aktivity před výjezdem
III. Průběh studia
IV. Praktické otázky pobytu
V. Finance
VI. Uznání zahraničního studia domácí školou
VII. Speciální otázky školy
VIII. Hodnocení pobytu, rady a doporučení
IX. Komentář koordinátora
Zpět na seznam

I. Základní údaje o studentovi

Získaný akademický titul Mgr.

Domácí škola

Název domácí školy Masarykova univerzita
Fakulta/katedra domácí školy Filozofická fakulta
Erasmus ID kód domácí školy CZ BRNO05
Jméno Erasmus koordinátora domácí školy Tomáš Lády
E-mail Erasmus koordinátora domácí školy tomas@czs.muni.cz
Obor studia Humanities (others)
Úroveň studia v době pobytu v zahraničí doktorské

Zahraniční škola

Slovinsko
Univerza v Ljubljani
Erasmus ID kód zahraniční školy: SI LJUBLJA01
Fakulta/katedra/ateliér zahraniční školy Filozofska fakulteta, Oddelek za Slavistiko
Jméno Erasmus koordinátora zahraniční školy Prof. Petra Staňkovská
E-mail Erasmus koordinátora zahraniční školy Stankovska@seznam.cz
Web zahraniční školy pro Erasmus studenty http://www.uni-lj.si/en/mobility_programmes/socrates_erasmus_programmes.aspx
Začátek pobytu: 25. 01. 2010
Konec pobytu: 05. 06. 2010
Délka pobytu v měsících: 5.0

II. Aktivity před výjezdem

Kde jste získal/a informace o programu Erasmus? (např. od spolužáků, z Internetu…) spolužáci, fakultní koordinátor, Centrum Zahraničních Studií
Co vás motivovalo studovat v zahraničí? prohloubení odborných znalostí
zlepšení jazykových znalostí
pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost
pracovní plány – lepší budoucí pracovní uplatnění
Kde je možné získat informace o kurzech vyučovaných na zahraniční škole? Webové stránky zahraniční univerzity
Které dokumenty jsou potřebné k přijetí na zahraniční vysokou školu? Learning Agreement, Application Form
Jakým způsobem se dokumentace k přijetí vyřizuje? on-line i poštou
Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? 2 měsíce
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční vysoké škole? angličtina
Jak probíhala Vaše jazyková příprava před studijním pobytem (jazyk, délka přípravy, typ kurzu, speciální přípravný kurz pořádaný domácí nebo zahraniční školou)? Žádná jazyková příprava před začátkem pobytu
Jak byste ohodnotil/a znalosti jazyka, ve kterém jste studoval/a (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné)?
a) Před studijním pobytem 2
b) Po absolvování pobytu 2
Účastnil/a jste se kurzu EILC (Erasmus Intensive Language Courses)? ano
Jestliže ANO,
a) Kterého kurzu jste se zúčastnil/a?
b) Popište prosím podrobněji Vaše zkušenosti s účastí na tomto kurzu (náplň kurzu; způsob výuky; doprovodné aktivity, výlety apod.; ubytování; stravování; doprava; doporučil/a byste kurz). Měsíční kurz slovinštiny základní úrovně pořádaný Závodem ŠOLT rozhodně doporučuji. Přestože většina lidí ve Slovinsku mluví anglicky, je užitečné umět se vyjadřovat alespoň v klopýtavé slovinštině: lidé jsou pak i ochotnější. Navíc pro Čechy není těžké se jazyk naučit vzhledem ke značné podobnosti s češtinou. Během kurzu jsme se naučili základní fráze, gramatiku a slovní zásobu. Přestože vedení kurzu nebylo vždy úplně promyšlené (dozvěděli jsme se několik výrazů pro sportovní boty, ale k tématu cestování jsme se vůbec nedostali apod.), pro základní potřeby to stačilo. Byla nás celá skupina Čechů a Slováků a tak jsme v učebnici (kterou jsme na začátku dostali) postupovali vcelku rychle. Součástí kurzu je i návštěva galerie, získávání informací na tržnici (jedno z mála míst v Lublani, kde se moc anglicky nedomluvíte) a sledování filmů ve slovinštině s anglickými titulky. Ubytování ŠOLT neposkytuje, ale mohli jsme jakožto studenti univerzity v Lublani bydlet na kolejích.
c) Jak byste ohodnotil/a tento kurz? (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné) 3
d) Obdržel/a jste za účast na EILC kurzu ECTS kredity? ne

III. Průběh studia

Měl/a jste před odjezdem podepsanou studijní smlouvu (Learning Agreement, Studienvertrag, Contrat d´études) domácí i zahraniční školou? ano, před odjezdem
Měnil/a jste během pobytu studijní smlouvu? ne
Kdy a jak probíhá registrace do kurzů na zahraniční škole? (Jsou nějaká omezení pro výběr kurzů; možnosti změny kurzů.) Nevím, pracovala jsem na disertační práci
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?
Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky? ne
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe? ne
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou. Žádné kurzy jsem nenavštěvovala
Jaká je kvality výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? srovnatelná
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?)
Jaká je dostupnost a vybavenost školní knihovny? dobrá
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; možnosti tisku a kopírování)? přístup na internet je v budově fakulty možný, přesto se hodí mít vlastní notebook. Copy centrum je jak na fakultě, tak poblíž ve městě.
Používá zahraniční škola systém ECTS? ne
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro výměnné studenty? ano
Jestliže ANO, pak vyzvednutí při příjezdu:
uvítací den / večer:
orientační týden:
výlet(y) či kulturní akce:
jiné / další: ŠOU (studentská organizace v Lublani) pořádá výlety po Slovinsku i v zahraničí a prohlídky města. Žádného výletu s nimi jsem se nezúčastnila, jednak jsou dost drahé, jednak vcelku zřejmě zaměřené na pití.
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními studenty? ne
Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty? (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné) 4

IV. Praktické otázky pobytu

Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? na koleji
Cena Vašeho ubytování (v EUR měsíčně) 100
Popište ubytování a vysvětlete, proč jste zvolil/a právě tento druh ubytování (uveďte vybavenost kolejí/bytu; připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na kolejích večer nebo o víkendu) Bydlela jsem na koleji v Rožné dolině, což je největší kolejní komplex v Lublani (jeho součástí je i menza, copy centrum, lékařská služba atd.). Koleje jsem si vybrala jednak kvůli ceně (bydlení na privátu vyjde tak na dvojnásobek), jednak kvůli skvělému umístění kousek od centra a od filozofické fakulty. Na kolejích je několik typů pokojů, od malých pokojíků až po apartmány s kuchyňkou a koupelnou. Já jsem bydlela v apartmánu spolu se třemi dalšími studenty (dva na jeden pokoj). S sebou si určitě přivezte kabel pro připojení k internetu (wifi tu nefunguje), pořádný zámek na kolo, možná nějaké to nádobí (záleží na tom, kde budete bydlet: na apartmánech spolubydlící většinou leccos mají, ve společných kuchzních moc ne). Ubytovat se lze pouze v pracovní dny (zhruba do 14:00), nejlepší doba je ráno (úřední hodiny začínají v 8:30).
Jak a s jakým předstihem si zařídit ubytování? Stačí vyplnit formulář Information on Housing (na www. stránkách univerzity) a poslat ho na International office, pokud možno co nejdříve, alespoň dva měsíce předem.
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu? Výborné. Každý student má nárok na tolik kuponů na jídlo (tzv bonů), kolik je pracovních dnů v daném měsíci. Můžete si koupit bony do asi sta nejrůznějších restaurací v Lublani (slovinských, mexických, indických, italských atd.) . Ceny bonu se pohybují zhruba od 2 do 4 euro a jídlo zahrnuje polévku, hlavní jídlo, salát a moučník, většinou o dost kvalitnější než v ČR. K dispozici je i dost vegetariánských jídel.
Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR) Dražší než u nás, někdy i dvakrát.
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či letenky Vlakem (nejvýhodnější lístky jsou z Brna do Vídně přes Elišku a pak do Lublaně přes rakouské dráhy) a autem. Na erasmáckém serveru Receptionlist se nabízí a dá sehnat spolujízda, která vyjde podstatně laciněji. Při plném autě platíte zhruba 15-20 euro.
Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)? Po Lublani se nejlépe pohybuje na kole nebo pěšky, MHD zejména o víkendech a večer spíše nefunguje, než funguje.
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (např. povolení k pobytu)? Povolení k pobytu.
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění) Běžné státní zdravotní pojištěni v ČR.
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? ne
Pracoval/a jste během studia? ne
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost)? Spousta kulturních akcí (zejména počínaje květnem), možnost sportů na univerzitě a jednotlivých fakultách, nádherná příroda a možnost cestování po Slovinsku a okolních zemích.

V. Finance

Jaká byla výše Vašeho stipendia Erasmus? (v EUR měsíčně) 322
Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu? vlastní úspory
další grant / stipendium
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) 360
a) z toho stravování 100
b) z toho ubytování 100
c) z toho na cestování a volný čas 160
Do jaké míry pokrylo stipendium Erasmus Vaše výdaje během pobytu? (v %) 80
Obdržel/a jste první splátku stipendia Erasmus před zahájením pobytu? ne
Jestliže NE, kdy jste obdržel/a první splátku? Asi po měsíci pobytu
Jak bylo stipendium Erasmus předáno? převodem na účet
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; používání české platební karty) Výběry a platba kartou Maestro bez problémů, zahraniční účet není potřeba.
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, kopírování, materiál, apod.)? Za kopírování a tisk

VI. Uznání zahraničního studia domácí školou

Kolik jste během studijního pobytu získal/a kreditů? 0.0
Kolik z nich Vám bylo domácí školou uznáno? 0.0
Jaké kurzy Vám byly domácí školou uznány?
Věděl/a jste předem, které kurzy budou domácí školou uznány? ne
Jak probíhá uznání na domácí škole a jakým problémům jste v souvislosti s tím musel/a čelit? Pracovala jsem na disertaci, proto jsem nezískala žádné kredity.

VIII. Hodnocení pobytu, rady a doporučení

Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) 3
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) 1
Celkově ohodnoťte pobyt Erasmus (hodnocení jako ve škole) 1
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté domácí školou (hodnocení jako ve škole) 2
Je podle Vás nabídka Vaší domácí katedry/fakulty/školy ve smyslu výběru partnerské instituce pro studijní pobyt dostatečná? ano
Jestliže NE, v čem je nedostatečná?
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve škole) 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt (ne jen Erasmus) v zahraničí? studium
Myslíte si, že Vám studijní pobyt Erasmus pomůže při hledání zaměstnání? ano
Myslíte, že na základě zkušeností ze studijního pobytu Erasmus budete po dokončení studií zvažovat práci v jiné evropské zemi? ano
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a? jiný akademický přínos
pobyt v cizí zemi jako životní zkušenost
nezávislost, soběstačnost
jiné:
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy? ne
Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky (např. co si vzít sebou)? O zámku na kolo už jsem se zmínila. Pokud jen trochu rádi cestujete, přivezte si spacák, stan a dobré boty. Také pas pro výlety na Balkán. Pokud se chcete ještě na něco zeptat, klidně napište.
Uveďte Vaše připomínky a nápady k fungování programu Erasmus
Odkaz na fotogalerii, blog apod.
Fotografie

IX. Komentář koordinátora

Komentáře a doplnění koordinátora programu Erasmus z domácí školy
Zpět na seznam