Have you been on Erasmus?

Inspire others!

Information on study abroad destinations and students' study abroad experience

 

Quick search of country

Mapa Evropy
Malta Turecko Řecko Bulharsko Rumunsko Maďarsko Slovinsko Lucembursko Rakousko Slovensko Česká republika Německo Dánsko Polsko Litva Lotyšsko Estonsko Finsko Švédsko Norsko Velká Británie Nizozemí Itálie Švýcarsko Belgie Francie Španělsko Portugalsko Irsko Island Chorvatsko Srbsko
Country Academic year University Field of study Home institution Type
Slovensko 2011/2012 Trnavská Univerzita V Trnave Nursing and caring UTB For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Konstantina Filozofa V Nitre Nursing and caring UTB For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Konstantina Filozofa V Nitre Nursing and caring SU For Studies
Slovensko 2011/2012 Slovenska Technicka Univerzita V Bratislave Physics ČVUT For Studies
Slovensko 2011/2012 Center for the Research of Ethnicity and Culture Political science and civics OU For Placements
Slovensko 2011/2012 České Centrum Bratislava Political science and civics MUP For Placements
Slovensko 2011/2012 Človek v Ohrození, o. s. / People in Peril Association Political science and civics MUP For Placements
Slovensko 2011/2012 Nadácia City TV Political science and civics EDUCA For Placements
Slovensko 2011/2012 Trnavská Univerzita V Trnave Political science and civics SU For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Mateja Bela Political science and civics MUP For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Pavla Jozefa Safarika V Kosiciach Political science and civics SU For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Pavla Jozefa Safarika V Kosiciach Political science and civics SU For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Komenskeho V Bratislave Social and behavioural science (others) SU For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Mateja Bela Social and behavioural science (others) UJEP For Studies
Slovensko 2011/2012 Arcidiecézní charita Košice Social work and counselling CARITAS For Placements
Slovensko 2011/2012 Domov Sociálnych Služeb Synnómia Social work and counselling UTB For Placements
Slovensko 2011/2012 Univerzita Komenského v Bratislave Social work and counselling UJEP For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Komenskeho V Bratislave Social work and counselling UJEP For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Komenskeho V Bratislave Social work and counselling UJEP For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Komenskeho V Bratislave Social work and counselling UJEP For Studies