Have you been on Erasmus?

Inspire others!

Information on study abroad destinations and students' study abroad experience

 

Quick search of country

Mapa Evropy
Malta Turecko Řecko Bulharsko Rumunsko Maďarsko Slovinsko Lucembursko Rakousko Slovensko Česká republika Německo Dánsko Polsko Litva Lotyšsko Estonsko Finsko Švédsko Norsko Velká Británie Nizozemí Itálie Švýcarsko Belgie Francie Španělsko Portugalsko Irsko Island Chorvatsko Srbsko
‹‹      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30      ››
Country Academic year University Field of study Home institution Type
Slovensko 2011/2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE Business and administration (broad programmes) MU For Studies
Slovensko 2011/2012 Donna Uomo Business and administration (others) MUP For Placements
Slovensko 2011/2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE Business and administration (others) ČZU For Studies
Slovensko 2011/2012 VYSOKÁ ŠSKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE Business and administration (others) MU For Studies
Slovensko 2011/2012 Comenius University in Bratislava Chemistry VUT For Placements
Slovensko 2011/2012 Comenius University in Bratislava Chemistry VUT For Placements
Slovensko 2011/2012 Comenius University in Bratislava Chemistry VUT For Placements
Slovensko 2011/2012 Univerzita Komenskeho v Bratislave Computer science MU For Studies
Slovensko 2011/2012 Technická Univerzita Vo Zvolene Design MENDELU For Studies
Slovensko 2011/2012 Vysoka Skola Vytvarnych Umeni V Bratislave Design UTB For Studies
Slovensko 2011/2012 Slovenska Technicka Univerzita V Bratislave Earth science ČVUT For Studies
Slovensko 2011/2012 Slovenska Technicka Univerzita V Bratislave Earth science ČVUT For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Komenskeho V Bratislave Earth science VŠB - TUO For Studies
Slovensko 2011/2012 E@I Economics MENDELU For Placements
Slovensko 2011/2012 Ekonomická Univerzita V Bratislave Economics UJEP For Studies
Slovensko 2011/2012 SoNet Slovakia Ltd. Economics UTB For Placements
Slovensko 2011/2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE Economics MU For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Mateja Bela Education science UTB For Studies
Slovensko 2011/2012 Univerzita Mateja Bela Education science UP For Studies
Slovensko 2011/2012 Žilinská univerzita v Žilině Education science UP For Studies